Etusivu Haku Hakuohjeet Äänitearkistosta Tallentajia
Juminkeon äänitearkiston hakuohjeet
Vapaasanahaku

Vapaasanahaun avulla voidaan hakea nopeasti tietoja tietokannan eri osista yhtä aikaa. Vapaasanahaku hakee seuraavista tietokannan osista:

  • Tallennuspaikka (maa, perinnealue tai maakunta, piiri/kunta/kaupunki ja kylä)
  • Tallennustapahtuman tiedot (haastateltava, haastattelija tai tallentaja, kieli/murre, tallennustilanne ja tallennusformaatti)
  • Tallennustapahtuman sisältö (kaikki vaihtoehdot)

Vapaasanahaku hakee myös sanan osilla. Esimerkiksi haku sanalla "käsi" antaa tulokseksi tallennustapahtumat, joissa kerrotaan käsityöntekijöistä. Haku on kirjainkoosta riippumaton (eli hakusanat "KÄSI" ja "käsi" tuottavat saman tuloksen).

Haussa voidaan käyttää useampia sanoja, jotka erotetaan välilyönnillä. Tällöin haun tulos muodostuu jokaisen sanan hakutuloksen yhdistelmänä.

Tarkennettu haku

Tarkennetun haun avulla voidaan rajata hakua huomattavasti vapaasanahakua tehokkaammin. Tarkennetun haun avulla käyttäjä voi hakea seuraavien kriteerien perusteella:

  • Tallennuspaikka: Käyttäjä voi valita yhden rajoitteen tallennuspaikalle ja tämän jälkeen valita rajoitteelle yhden arvon. Rajoite voi esimerkiksi olla "Kylä" ja rajoitteen arvona voisi tällöin olla esimerkiksi "Venehjärvi".
  • Tallennustapahtuman tiedot: Käyttäjä voi rajoittaa hakua haastateltavan, haastattelijan tai tallentajan, kielen tai murteen, tallennustilanteen tai tallennusformaatin perusteella.
  • Arkistonumero: Jos käyttäjä tietää suoraan tallennustapahtuman numeron, hän voi hakea tallennustapahtuman tämän numeron avulla.
  • Tallennusvuosi: Tallennusvuodeksi voidaan syöttää ajanjakso siten, että syötetään joko pelkkä aloitusvuosi, pelkkä lopetusvuosi tai molemmat. Haku vuoden perusteella sisältää aina ne tallennustapahtumat, jotka on tallennettu mainittuina vuosina. Esimerkiksi haku vuosilla 2000–2002 antaa tulokseksi kaikki ne tallennustapahtumat, jotka on tallennettu vuosina 2000, 2001 tai 2002.
  • Tallennuspäivä: Tallennuspäiväksi voidaan syöttää päivämääräjakso siten, että syötetään joko pelkkä aloituspäivämäärä, pelkkä lopetuspäivämäärä tai molemmat. Haku kattaa kaikki tällä välillä olleet tallennustapahtumat samoin kuin tallennusvuoden kohdalla. Päivämäärät syötetään muodossa pp.kk.
  • Tallennustapahtuman sisältö: Hakua voidaan rajoittaa valitsemalla eri kategorioista rajoitteita hakutuloksille. Tyhjä valinta tarkoittaa sitä, että kategoriaa ei huomioida haussa. Valinta "Kaikki" tarkoittaa sitä, että tallennustapahtuma kelpaa tulokseksi, mikäli siitä löytyy jokin kategoriassa oleva valinta. Valinta "Muu" tarkoittaa sitä, että tulokseksi tulevassa tallennustapahtumassa on jokin tähän kategoriaan kuuluva valinta, mutta se ei ole mikään pudotusvalikoissa mainituista. Kategorioita voidaan yhdistellä täysin vapaasti hakutuloksen muodostuessa niistä tallennustapahtumista, joihin kaikki ehdot pätevät.